Logo
Logo
Logo

Ważne informacje w umowie sprzedaży auta

Podejmując się odsprzedania swojego auta należy bezspornie przygotować wszystkie dokumenty by cała transakcja przebiegała szybko. Umowa sprzedaży pojazdu nie różni się niczym innym od innego typu rzeczy. Ludzie pragnący podpisać umowę obopólnie wyrażają zgodę na zawarcie transakcji. Nie ma większego znaczenia czy auto jest własnością osoby prywatnej czy firmy. Istotnym jest aby sprzedający miał wszystkimi dokumentami, a zwłaszcza musi właścicielem samochodu. W innym razie bezspornie musi być w posiadaniu aktualnego pozwolenia właściciela.

Upoważnienie powinno potwierdzone prawnie

Upoważnienie powinno potwierdzone prawnie. W przypadku gdy na pojeździe widnieje kredyt, to na umowę decyzję musi wystosować także instytucja kredytująca.Umowa zbycia może mieć dowolną formę, najpewniejszą jest forma pisemna.

Przedmiotem zapisu jest oczywiście

Przedmiotem zapisu jest oczywiście samochód.

W myśl

W myśl zapisu sprzedający zobowiązuje się do oddania auta i wszelkich dokumentów czyli dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. W wypadku gdy pojazd był sprowadzany z zagranicy powinny być dołączone dokumenty świadczące na opłaceniu wszelkich należności.